Proteettinen hammashoito 
hellävaraisesti

Proteettinen hammashoito

Sinunpaikan Hammaslääkäreillä on yli 30 vuoden alan kokemus proteettisesta hammashoidosta.

Miksi korvata puuttuva hammas?

Hampailla on useita tärkeitä tehtäviä suussa ja niiden puutos vai vaikuttaa mm. ruoan hienontamiseen ja äänteiden tuottamiseen. Hampaiden puuttuminen voi myös vaikuttaa purennan tasapainoon aiheuttaen purenta- ja leukanivelongelmia.

Hampaan tai useamman hampaan puutos voi aiheuttaa myös lisääntynyttä purentarasitusta jäljellä oleville hampaille. Tämän seurauksena hampaisiin voi tulla purenta-arkuutta ja lohkeamia. Hampaan verenkierto voi myös heiketä voimakkaassa purentapaineessa, minkä seurauksena hammas voi myös tulehtua. Poistetun hampaan vastapurija voi puolestaan siirtyä hammasrivissä purentaparin puuttuessa. Viereisen hampaan poisto taas voi aiheuttaa hampaan kallistumista. Pitkälle edetessään nämä hampaiden siirtymät voivat aiheuttaa epätoivottuja kontakteja purennassa ja täten myös purentavaivoja.

Hampaan puutos voi monesti aiheuttaa myös esteettistä haittaa varsinkin etualueella. Puuttuvan hampaan korvaamisella nopeasti voi tällöin olla suuri merkitys potilaalle.

Miten korvata puuttuva hammas tai hampaita?

Hampaita voi puuttua monesta syystä. Hammas voidaan joutua poistamaan esim. reikiintymisen, hammastulehduksen tai pitkälle edenneet hampaan kiinnityskadon vuoksi. Hammas voidaan myös menettää yllättäin tapaturman seurauksena. Hampaita voi myös puuttua synnynnäisesti.

Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi on olemassa useita vaihtoehtoja nopealla aikataululla valmistettavista irtoproteeseista kiinteisiin proteettisiin rakenteisiin. Proteeseja voi valmistaa niin, että hampaattomana oloaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Kulloisenkin tilanteen ja hammaslääkärin tekemän tutkimuksen perusteella valitaan potilaalle parhaiten sopiva proteettinen vaihtoehto.

Tarjoamme sopivimman proteettisen ratkaisun Sinun suusi parhaaksi.

Irtoproteesit

Yhden tai useamman puutosta voidaan korvata irrotettavilla proteeseilla. Proteesia, jolla korvataan kaikki hampaat, kutsutaan kokoproteesiksi. Yhden tai muutaman hampaan korvaava proteesi on nimeltään osaproteesi. Irrotettavia proteeseja ovat akryylipohjaiset koko- tai osaproteesit ja metallirunkoiset rankaproteesit.

Akryylipohjainen proteesi valmistetaan kokonaan akryylistä ja sen pysyvyys perustuu limakalvon ja proteesin väliseen imuvaikutukseen sekä ympäröivien pehmytkudosten tukeen.

Osaproteesien pysyvyyttä voidaan parantaa proteesiin liitettävillä taivutettavilla tukilangoilla, pinteillä, mitkä kulkevat pitkin proteesin vieressä olevaa omaa hammasta, tukihammasta.

Rankaproteesissa on akryyli- ja metalliosia. Rankaproteesin runko ja kiinnityspinteet valmistetaan valetusta metallista ja se istuu napakasti paikoillaan hampaisiinpinteillä tukeutuen. Metallirunkoon liitetään puuttuvia hampaita korvaavat akryyliosat hampaineen.

Rankaproteesin valmistaminen on mahdollista, kun omia hyväkuntoisia hampaita on riittävästi jäljellä tukihampaiksi. Rankaproteesi on rakenteeltaan ohuempi ja sirompi kuin kokonaan akryylistä valmistettu osaproteesi. Se pysyy myös napakammin paikoillaan eikä pääse painumaan limakalvoa vasten hampaiden pintoja tarkkaan myötäilevien tukipinteiden vuoksi. Proteesi niin sanotusti napsahtaa paikoilleen ja pysyy paikoillaan tukevasti.

Irrotettava osaproteesi tai kokoproteesi voidaan valmistaa myös omien, vielä suussa olevien hammasjuurien tai implanttien päälle, jolloin proteesityyppi on nimeltään peittoproteesi. Tällainen proteesi voidaan tukea ja kiinnittää jäljellä oleviin hammasjuuriin.

Hammasjuuriin voi myös kiinnittää metallisia kiinnitysosia, joiden vastakappale on proteesin pohjassa. Peittoproteesi tukeutuu omiin suussa oleviin juuriin, mikä estää proteesin painumista limakalvoa vasten pureskelun aikana. Myös tuntuma puremisesta osittain omilla hampailla säilyy.

Hampaan korvaaminen heti poiston jälkeen

Osaproteesi voidaan valmistaa niin, että se sovitetaan suuhun samalla käynnillä, kun omia hampaita poistetaan. Näin esimerkiksi etuhampaiden poistojen yhteydessä potilaan ei tarvitse odottaa ikenien parantumista ja proteesin valmistumista ilman etuhampaita.

Muutaman kuukauden kuluttua, ikenien parannuttua ja muotouduttuaan lopulliseen tilaansa, proteesi tiivistetään pohjaamalla.

Hammasproteesin huolto

Irrotettava hammasproteesi tarvitsee päivittäistä huoltoa, jotta se säilyy hyväkuntoisena eikä heikennä suun terveyttä. Huokoisen proteesin pinta on hyvä tarttumapinta mikrobeille ja sen pintaan voi muodostua myös hammaskiveä, mikäli sen pinnalle kertyvää bakteeripeitettä ei puhdisteta säännöllisesti.

Bakteeritproteesin pinnalla voivat myös vaikuttaa omien hampaiden ikenien kuntoon sekä limakalvon terveyteen. Proteesi otetaan pois suusta puhdistusta varten ja se harjataan proteesiharjalla ja vedellä.

Puhdistukseen voi käyttää myös proteesille tarkoitettuja puhdistusaineita. Omille hampaille tarkoitetut hammastahnat ovat liian hankaavia protesin pinnalle. Näillä hammastahnoilla harjatessa proteesin pinta naarmuuntuu, mikä hankaloittaa puhdistamista jatkossa ja lisää myös proteesin värjäytymistä. Proteeseja voi myös desinfioida niille tarkoitetuilla aineilla.

Proteesia käyttävän on tärkeää huolehtia myös omien hampaiden säännöllisestä puhdistuksesta. Omien hampaiden puhdistus tehdään aina ilman proteeseja. Erityisesti proteesin alle jäävät pinnat ovat herkkiä reikiintymiselle ja ientulehduksille, jos niitä ei puhdisteta huolella. Proteesien kiinnityspinteet keräävät myös herkästi ruoantähdettä hampaiden ja proteesin pinnoille, mitkä on hyvä puhdistaa ruokailun jälkeen.

Proteesien huoltoon kuuluu myös säännölliset hammaslääkärin tekemät suun ja proteesin kunnon sekä toiminnan tarkistukset. On tärkeää, että proteesi istuu tiiviisti hampailla ja limakalvoilla ja purenta on tasapainossa.

Proteesin alla olevat kudokset muuttuvat ajan myötä, mikä vaikuttaa proteesin istuvuuteen ja toimintaan. Proteesin pohjauksella tiivistetään löystynyt proteesi istuvaksi. Hammaslääkäri arvioi, milloin se on tarpeen. Merkkejä pohjaustarpeesta on esim. ruoan lisääntynyt keräytyminen proteesin alle, painohaavaumat ja proteesin pysyvyyden huononeminen puhuessa tai syödessä.

Löystynyt proteesi voi myös aiheuttaa limakalvoärsytystä. Ärtynyt limakalvo on altis hiivatulehduksille. Hoitamaton hiivatulehdus voi olla myös terveysriski.

Kiinteät proteesit

Hammaskruunu

Siltaproteesi

Siltaproteesi on ratkaisu, jossa puuttuva hammas tai hampaita korvataan pysyvästi naapurihampaisiin kiinnitettäviin kruunuihin liitetyllä hampaalla. Siltaproteesi voidaan valmistaa keraamisesta materiaalista tai metallin ja keraamisen materiaalin yhdistelmästä.

Kruunutettavat hampaat hiotaan pilareiksi, joiden päälle valmistetaan kruunut. Mikäli nämä hampaat ovat hyväkuntoisia eikä tarvetta ole muuten niiden kruunuttamiselle, voi olla järkevämpää jättää hampaat hiomatta ja korvata puuttuva hammas implantilla tai irtoproteesilla.

Kruunukiinnitteisen siltaproteesin vaihtoehto on kevyempi ja edullisempi kevytsilta. Kevytsilta on esteettinen eikä vaadi tukihampaiden terveen kudoksen hiontaa.

Kevytsilta on ratkaisu, missä puuttuva hammas korvataan kiinnittämällä proteesihammas naapurihampaiden pintaan tai niiden hammaspaikkoihin. Kevytsilta voi olla joko metallirunkoinen tai kuituvahvisteista muovia. Kuituvahvisteinen silta voidaan valmistaa myös suoraan vastaanotolla yhdellä käyntikerralla, jolloin säästetään aikaa eikä siitä tule laboratoriokustannuksia.

Kevytsilta ei kestä kovaa purentarasitusta, minkä vuoksi sillä ei voi korvata laajoja hammaspuutoksia eikä valmistaa alueille, missä purentapaine on suuri. Kevytsilta on hyvä vaihtoehto korvata hammas nopeasti ja esteettisesti hammaskudosta säästäen. Sillä voidaan myös korvata hammas väliaikaisesti odotettaessa implantin tai muun proteesiratkaisun valmistamista

Madaltuneen purennan hoito proteettisesti

Hampaiden voimakas kuluminen tai hampaiden puutokset voivat aiheuttaa purennan voimakastakin madaltumista. Madaltuneessa purennassa hampaat ovat lyhentyneet tai purevat syvälle hampaattomaan vastaleukaan. Tämä voi vaikeuttaa pureskelua ja aiheuttaa purentavaivoja.

Madaltunutta purentaa voidaan monesti hoitaa proteettisesti. Hoito vaatii tarkkaa suunnittelua ja voi pitää sisällään monenlaisia proteettisia ratkaisuja.

Meiltä laadukkaat suunhoidon tuotteet, joilla huolehdit suun hoidosta kotona. Opastamme tuotteiden käytön ja ohjaamme käyttöösi sopivien tuotteiden valintaan.

Sinun suusi parhaaksi ammattitaidolla ja sydämellä.