Suunhoidon ajankohtaiset teemat

Sinunpaikan hammaslääkärit ja suuhygienistit kertovat suunhoidon ajankohtaisista teemoista ja hoitotavoista. Tervetuloa sinuntahtiseen hoitoon meille!

Sinun suusi parhaaksi ammattitaidolla ja sydämellä